Covid-19 regler

Apparater/kontaktflater skal desinfiseres etter bruk.