Tunvoll trimstove har alt av styrke og uthaldenheitsapparater av fyrste klasse. Spinning timar i sal på eigen timeplan.

Arealet er totalt 150 m2.

Trimstova er bygd utan dusjanlegg for å spare plass og kostnader, og gje deg eit rimelegare treningstilbodtilbod.

Arne Lutro er dagleg leiar og fysioterapeut, og me har fysioterapeut som kan tilby individuell oppfølging og veiledning.

Senteret er delvis sjølvbetjent, og du låsar deg inn med eige kort. Me kodar med slik at du brukar dette ved inngangen til senteret og korta er personlege.

Med tida vil du kunne bruke mobilen som innlogging ved døra.

Me er fyrste senter i Norge med dei revolusjonerande spinningsyklene frå Keiser!! Kom å prøv då vel!